پیرمردی موبایلشو برد تعمیر کنه .

بعد از مدتی تعمیر کار اومد و گفت:

موبایلت سالمه پدرجان .  

چیزیش نیست.

پیرمرد با صدای غمیگن گفت : پس چرا کسی از بچه هام زنگ نمیزنه

تاریخ : دوشنبه 2 فروردین 1395 | 11:55 ق.ظ | نویسنده : علیرضا (مکانیک) | نظرات